جمعه 29 تیر 1403   02:08:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
کبری مولوی

کبری مولوی

کبری مولوی

سمت: کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381