چهارشنبه 13 مهر 1401   22:59:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355451

تلفن داخلی: 408