جمعه 4 فروردین 1402   14:00:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
سعید رحیمی

سعید رحیمی

سعید رحیمی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355462

تلفن داخلی: 505