دوشنبه 10 آذر 1399   04:47:16
افراد
دکتر عباس خاکپور

1395/8/11 سه‌شنبه

دکتر عباس خاکپور

سمت: سرپرست گروه نظارت و ارزیابی

تلفن محل کار: 32355378

تلفن داخلی: 209

پست الکترونیکی: nezarat@malayeru.ac.ir

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، گروه نظارت و ارزیابی

سوابق تحصیلی:
دکتری مدیریت آموزشی