جمعه 15 مهر 1401   10:18:12
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
امیرحسین ناصرپور

امیرحسین ناصرپور

امیرحسین ناصرپور

سمت: کارشناس دفتر ریاست

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201

دورنگار: 32456501

پست الکترونیکی: a.naserpour@chmail.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت