یکشنبه 3 بهمن 1400   23:16:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با ریاست

1393/9/1 شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، طبقه دوم، دفتر ریاست دانشگاه

تلفن مستقیم: 32456502

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 32456501

پست الکترونیکی: ksayehvand@malayeru.ac.ir