چهارشنبه 13 مهر 1401   22:40:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مهدی فراهانی

مهدی فراهانی

مهدی فراهانی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32225316