شنبه 29 شهريور 1399   06:28:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه های آموزشی
دانشکدهگروهمدیر گروهصفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی عمران

دکتر علیرضا آذریون

لینک به صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی معماری

مهندس نیما دیماری

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی کاظمی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی معدن

دکتر مهیار یوسفی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

دکتر وحید نائینی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

دکتر حمیدرضا افتخاری

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مواد

دکتر مهدی کزازی

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

دکتر زهرا موحدی

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

دکتر زهرا وارسته خانلری

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

مهندسی فضای سبز

دکتر موسی رسولی

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی

دکتر مریم رحیمی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

فیزیک

دکتر ابراهیم محمدی منش

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

شیمی

دکتر محمد مرادی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

ریاضی

دکتر مهشید دشتی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

آمار و کاربردها

دکتر محمد آتله خانی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دروس عمومی و تربیت بدنی

دکتر یاسین حسینی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

دکتر جواد کریمی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معارف اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فلسفه و کلام اسلامی

دکتر مهین کرامتی فرد

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حقوق

دکتر مهرانگیز روستایی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر ساسان ملکی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

دکتر هانیه کلانتری دهقی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

دکتر فتانه یاراحمدی

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مرتع و آبخیزداری

دکتر بهنوش فرخزاده

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

دکتر لیما طیبی

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

دکتر کامران شایسته

لینک به صفحه گروه