مناقصه ها و مزایده ها
1399/4/3 سه‌شنبه مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر(ابتدای خیابان سعدی) در سال 1399 دانشگاه ملاير در نظر دارد به استناد مصوبه شانزدهم جلسه مورخه 6 اسفند 98 هیات امنای دانشگاه نسبت به اجاره ملک تجاری خود واقع در ابتدای خیابان سعدی، جنب پاساژ ماه پخش از ابتدای مهرماه سال 1399 از طریق مزایده به افراد واجد شرایط و صلاحیت دار اقدام نماید. متقاضيان در مهلت مقرر جهت دريافت متن قرارداد و دریافت شرایط مزایده به سامانه ستاد به نشانی : http://setadiran.ir مراجعه نمايند .
موضوع ملک مورد مزايده :
 ردیف نوع قرارداد مبلغ ضمانت مهلت شرکت در مزایده و بازدید از محل مبلغ پایه کارشناسی محل ارائه پیشنهاد روز بازگشایی
1 اجاره 231000000 ریال 3 تیر 99 4620000000 ریال سامانه ستاد 15 تیر 99

تذكر:
  1. تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانكي و به نام دانشگاه ملاير باشد.
  2.  زمان بازگشايي پيشنهادات در روز 15 تیر 99 ساعت 11 در دفتر معاون اداری و مالی خواهد بود.
  3. پس از اعلام نتيجه برنده مزايده موظف است از تاريخ ابلاغ، ظرف مدت يك هفته نسبت به تسلیم ضمانت نامه و واریز مبلغ اجاره اقدام و قرارداد اجاره را امضاء نمايند، در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد و در صورت امتناع نفر دوم سپرده وي نيز ضبط خواهد شد.
  4. شركت در مزايده هيچ گونه حقي ايجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هركدام از پيشنهاد دهندگان و يا منتفي نمودن مزايده مختار است.
  5. برنده مزایده متعهد مي گردد که مشمول قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دي ماه 1377 نمي باشد.
  6. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  7. جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09386130230 آقای کشاورزیان تماس حاصل فرمایید.