يكشنبه 6 بهمن 1398   06:46:00
معرفی کارکنان

1393/9/1 شنبه

دکتر رعد چگل

سمت: سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

تلفن محل کار: 32355491

تلفن داخلی: 320

پست الکترونیکی: research@malayeru.ac.ir

دکتر رعد چگل
تعداد بازديد اين صفحه: 12470