دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
 
تلفن های حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر خسرو سایوندرئیس دانشگاه ملایر33339881201 و 202
دکتر رسول احمدی فرسرپرست حوزه ریاست32355389211
علی سوری نیامشاور رئیس و مدیر حراست33339882213
معصومه باقریرئیس دفتر ریاست33339881202
دکتر مهدی قبولیمدیر روابط عمومی32355413203
دکتر میلاد منافیمدیر امور بین الملل و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی32355416216
علی برخورداریمدیر طرح، برنامه و بودجه32355368208
جلال رحیمیمدیر امور حقوقی32355368224
دکتر عباس خاکپورسرپرست گروه نظارت و ارزیابی32355378209
دکتر محمدرضا الیاسیسرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33339982220
امیرحسین ناصرپورکارشناس دفتر ریاست33339881201
حامد چگینیرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر32355438218
داود صلواتیگزینش کارکنان32355488233
غلامرضا فارسیرئیس اداره حفاظت فیزیکی32355490214
مجید جباریسرپرست گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان
رضا جعفریکارشناس روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر32355413204
دکتر سید سجاد کاظمیمشاور امور حقوقی32355368224
محمد مهریکارشناس روابط عمومی32355413205
زهره قیاسوندکارشناس طرح و برنامه32355378207
فاطمه سلگیکارشناس مسئول گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی32355378209
سید علی میرشاه ولدکارشناس مسئول دبیرخانه هیأت اجرائی جذب32355389 206
مهدی غیاثوندانکارشناس مسئول دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی33339982221
اکبر کرمیمسئول انتظامات219
احسان ابراهیمیکارشناس حراست33339882217
حسین منصوریکارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی32355503223
علیرضا زند عباس آبادیکارشناس اداره شاهد و ایثارگر

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.
* شماره تماس دانشکده عمران و معماری 32233113 و 32233114 می باشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 5101

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved