پنجشنبه 1 اسفند 1398   21:20:03
معرفی افراد

1394/6/17 سه شنبه

دکتر سیده ثمر مرتضوی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن داخلی: 431

دکتر سیده ثمر مرتضوی
تعداد بازديد اين صفحه: 3563