لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رسول احمدی فررئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355348420
دکتر یدالله قاسمی پورمعاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی407
دکتر فتانه یاراحمدیسرپرست گروه مدیریت403
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوندمدیرگروه معارف اسلامی417
دکتر مهرانگیز روستاییمسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق403
دکتر هانیه کلانتریسرپرست گروه علوم تربیتی407
دکتر ساسان ملکیسرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 411
دکتر مهین کرامتی فردمسئول پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی417
سید یاسین حسینیمسئول پیگیری امور دروس عمومی و تربیت بدنی--
دکتر جواد کریمیمدیرگروه روانشناسی402
زهرا جباریمسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355348420
احد کیانیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408
زمزم الهدی محبوبیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

تعداد بازديد اين صفحه: 95412