چهارشنبه 30 بهمن 1398   13:26:47
معرفی افراد

1394/5/17 شنبه

دکتر یدالله قاسمی پور

سمت: معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن داخلی: 407

پست الکترونیکی: ghasemipour14@gmail.com

دکتر یدالله قاسمی پور
تعداد بازديد اين صفحه: 3813