همایش ها، سمینارها و کارگاه ها
کارگاه آشنایی با دستگاه های BET و FTIR
کارگاه آشنایی با دستگاه های BET و FTIR
زمان: سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
مكان: پردیس دانشکده های فنی و مهندسی
بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1005