همایش ها، سمینارها و کارگاه ها
مدیریت استراتژیک منابع طبیعی
مدیریت استراتژیک منابع طبیعی
زمان: دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
مكان: سالن جلسات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1279