دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
سه شنبه 21 آذر 1396   04:10:00
 
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
نام: علیرضا
نام خانوادگی: ایلدرمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ژئومورفولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: بشیرگنبد
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: آبخیزداری
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی
نام: نسرین
نام خانوادگی: حسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: حسین
نام خانوادگی: رضایی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: عباس
نام خانوادگی: زمانی بوزندانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی - شیلات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: عیسی
نام خانوادگی: سلگی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: کامران
نام خانوادگی: شایسته
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: برنامه ریزی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: لیما
نام خانوادگی: طیبی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی- شیلات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: بهنوش
نام خانوادگی: فرخزاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آبخیزداری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: فرهاد
نام خانوادگی: قاسمی آقباش
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی - علوم جنگل
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: داود
نام خانوادگی: محمدرضائی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیلات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: ثمر
نام خانوادگی: مرتضوی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: میرمهرداد
نام خانوادگی: میرسنجری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: حمید
نام خانوادگی: نوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آب و هواشناسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 102276

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved