شنبه 3 اسفند 1398   10:54:11
اساتید گروه
اساتید گروه عمران
نامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیگروه آموزشیرشتهمرتبه علمیصفحه خانگی HomePage
علیرضا
آذریون
دکتری
عمران
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
جلال
اکبری
دکتری
عمران
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمدرضا
الیاسی
دکتری
عمران
عمران-راه و ترابری
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
باقریه
دکتری
عمران
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
جهانپور
دکتری
عمران
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امیرحسین
سیاح زاده
دکتری
عمران
مهندسی عمران - محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
غلامرضا
قهرمانی
فوق لیسانس
عمران
عمران
مربی
صفحه خانگی HomePage
واحد
قیاسی
دکتری
عمران
عمران - ژئوتکنیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امین
محب خواه
دکتری
عمران
مهندسی عمران - گرایش سازه
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
تعداد بازديد اين صفحه: 9367