سه شنبه 6 اسفند 1398   13:46:34
گروه شیلات
چهارشنبه 6 مهر 1390 آزمایشگاهها و امکانات گروه شیلات

 1.    آزمایشگاه گیاه شناسی:

در طی 13 جلسه دانشجویان فعالیت های زیر را در این آزمایشگاه انجام می دهند:

مشاهده انواع بافت ها، مشاهده ساختمان های اولیه ریشه و ساقه، برگ و گل، ساختمان پسین ریشه و ساقه، اندازه گیری فشار اسمزی، مشاهده تورژسانس و پلاسمولیز، اندازه گیری شدت تعرق و کربن گیری، اندازه گیری شدت تنفس، کشت گیاهان پدیده های زمین گرایی، نور گرایی و غیره. 

2.    آزمایشگاه جانورشناسی

دانشجویان طی 13 جلسه آزمایش های زیر را انجام می‌دهند. 

کشت و رنگ آمیزی تک یاخته‌ای ها و مشاهده آنها در زیر میکروسکوپ و همچنین مشاهده انگل های تک یاخته‌ای خون.  مشاهده انواع نمونه‌های کرم پهن، کرم  لوله‌ای و کرم حلقوی از نظر ظاهر و اندامهای داخلی، مشاهده و بررسی میگو و ملخ، نرمتنان و آشنایی با اندامهای مختلف آنها، تشریح ماهی و کبوتر و خرگوش همچنین چندین خانواده از دوزیستان و خزندگان آشنا می‌شوند. 

3.    آزمایشگاه ماهی شناسی عمومی:

  در این آزمایشگاه طی 13 جلسه دانشجویان با ریخت شناسی ماهیان (دهان گرد تا آزاد ماهیان با تأکید بر ماهیان ایران) – زیست سنجی ماهی- ساختار فلس و انواع آن و روشهای تعیین سن در ماهی – اسکلت ماهی‌ها (جمجمه، اسکلت احشائی، پوستی و ستون فقرات و باله)- سختار عضلات، آبشش و قلب ماهی – دستگاه داخلی ماهی (آزاد ماهی و کپور ماهی) – دستگاه عصبی و اندام‌های حسی- رفتار شناسی – تعیین جنسیت ماهیان- تهیه اسکلت ماهی آشنا می‌شوند.

 4. آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان(جانوری) : 

در این آزمایشگاه طی 12 جلسه دانشجویان با بافت های مختلف آشنا شده و لام های تهیه شده از اندام های مختلف بدن مهره داران را بررسی و مقایسه‌ای بین آنها انجام می‌دهند و گروه خونی و RH خود را نیز طی نمونه گیری از خون خود تعیین می‌کنند و سپس با روش تهیه بافت شامل آبگیری بافت، قالب گیری با پارافین- برش با میکروتوم- رنگ آمیزی آشنا می‌شوند.

5.    آزمایشگاه هیدروشیمی:

در این آزماشگاه دانشجویان در آزمایشگاه و در صورت امکان بصورت صحرایی اقدام به اندازه گیری پارامترهای زیر می نمایند:

اصول و روش های نمونه برداری از آب ساکن و جاری- اندازه گیری سختی موقت و دایم، اکسیژن محلول، قلیائت، PH، آمونیوم و آمونیاک، نیترات، فسفات، مواد آلی، هدایت الکتریکی، شوری، دی اکسید کربن محلول، کربنات و بی کربنات و اندازه گیری میزان سولفید هیدروژن. 

6.    آزمایشگاه هیدروبیولوژی:

در این آزمایشگاه طی 10 جلسه دانشجویان با روش های نمونه‌برداری از ستون آب به کمک وسایل خاص نمونه‌برداری، فیتو و زئوپلانکتون ها توسط تور پلانکتون گیر از محیط های طبیعی و استخرهای پرورش ماهی آشنا شده و روش‌های جداسازی، فیکس کردن، نگهداری به مدت زیاد، شناسائی زئوپلانکتون ها بخصوص کلادوسرها و سیکلوپس‌ها در حد جنس و گونه و نحوه محاسبه بیوماس آنها را فرا می‌گیرند. 

7. آزمایشگاه اصول تغذیه آبزیان: 

     دانشجویان طی 1۲ جلسه با چگونگی نمونه برداری از مواد غذایی و جیره های ساخته شده و همچنین تجزیه شیمیایی آنها، (مانند اندازه گیری رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، عصاره عاری از ازت، ازت آزاد و تهیه جدول مواد مغذی) بصورت عملی آشنا می‌گردند. طریقه صحیح نگهداری و انبارداری مواد غذایی و خوراک‌های آبزیان نیز از دیگر موضوعات مورد آموزش در این آزمایشگاه می‌باشد. علاوه بر این طی بازدیدهای در نظر گرفته شده از مزارع آبزی پروری و کارخانه‌های تولید غذای آبزیان با روش های عملی محاسبه غذای روزانه مورد نیاز و غذادهی آبزیان و چگونگی تولید انواع خوراک های آبزیان آشنا می‌شوند. 

8. آزمایشگاه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی: 

     در این آزمایشگاه دانشجویان با گونه­های ماهیان سردابی پرورشی ایران و چگونگی و شرایط پرورش، کیفیت آب مورد نیاز، نوع تغذیه و نحوه غذادهی، تعیین میزان غذا و محاسبه ضریب تبدیل و رقم‌بندی آشنا می‌گردند. علاوه بر این جهت فراگیری مراحل رشد جنینی اقدام به تهیه تخم چشم­زده ماهی قزل­آلای رنگین­کمان از مراکز تکثیر نموده و در سیستم انکوباسیون طراحی شده در آزمایشگاه مربوطه با چگونگی نگهداری آنها تا تبدیل شدن به بچه ماهی نورس آشنا می‌شوند. در این مدت دانشجویان با نمونه­برداری­های متناوب مراحل رشد این لاروها را بررسی می‌نمایند. برای فراگیری عملی تکثیر مصنوعی و چگونگی استحصال تخم ماهی قزل­آلای رنگین­کمان بازدید علمی مناسبی از  مراکز تکثیر این ماهی برای دانشجویان در نظر گرفته می‌شود. 

9.    آزمایشگاه ماهی شناسی سیستماتیک 

در این آزمایشگاه که شامل 13 جلسه است دانشجویان در هر جلسه یکسری از ماهیانی که در الکل نگهداری شده را بر اساس طبقه‌بندی سیستماتیک مورد بررسی قرار داده که هدف مشاهده و بررسی ماهیان از نظر شکل کلی، شکل باله‌ها و شکل دهان و سایر اندام ها و مشخصاتی که مارا در شناسایی گروه‌های مختلف یاری می‌کند به طوری که در پایان دوره دانشجویان بتوانند با بررسی مشخصات یک ماهی خانواده آن را تشخیص دهند. 

10. آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان:

عملیات این درس شامل دو بخش 1- آزمایشگاه 2- بازدید از مراکز تکثیر و پرورش میگو می‌باشد.

 در آزمایشگاه طی 8 جلسه دانشجویان با ریخت شناسی میگوهای بالغ، تشخیص مراحل مختلف چرخة زندگی میگوها، اندام شناسی، تشخیص جنسهای نر و ماده، روش تشخیص میگوی آب شیرین (ماکروبرانشیوم) میگوهای آب شور (موزی، هندی و ببری)، خرچنگ آب شیرین و شاه میگوی خلیج فارس (لابستر) آشنا می‌شوند. در بخش بازدید‌ها نیز از مراکز تکثیر و پروش میگو و نرم تنان، تولید غذاهای زنده و مزارع پرورش میگو و نرم تنان بازدید می‌نمایند. علاوه بر آن شناسایی انواع صدف های پرورشی و مراحل مختلف زندگی آنها و چگونگی زیست سنجی آنها و آموزش داده خواهد شد. 

11. آزمایشگاه لیمنولوژی:  

     این آزمایشگاه شامل دو بخش عملیات صحرایی و فعالیت های آزمایشگاهی است.

 در عملیات صحرایی دانشجویان ضمن آموزش چگونگی انتخاب ایستگاه های نمونه‌برداری و ثبت اطلاعات لازم از هر ایستگاه، از زیستگاه های آبی مختلف و ایستگاه های متفاوت، نمونه‌برداری خواهند کرد وبا جانوران کفزی در آب های جاری و ساکن آشنا می‌شوند. (نمونه‌برداری شامل نمونه آب به منظور بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و نمونه‌های کفزیان می‌باشد).

 - در عملیات صحرایی، فعالیت های آزمایشگاهی در این بخش شامل:  

1- تفکیک، فیکس کردن، شناسایی نمونه‌های جمع‌آوری شده 

 2- مقایسه کیفی ایستگاه ها از نظر جانوارن کفزی  

3- مقایسه کمی ایستگاه های نمونه‌برداری است که در طی آن، بیومس تر و خشک کفزیان، تراکم، فراوانی هر یک از گروه های شناسایی شده، غنای گونه‌ای و سایر مطالعات جمعیتی صورت خواهد گرفت.

در این بخش ضمن آشنایی با نحوه جداسازی و فیکس کردن نمونه‌ها در هر جلسه تعدادی از خانواده‌های بی مهره‌گان آب های جاری و ساکن از نظر سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته و با اصول استفاده از کلیدهای شناسایی آشنا می‌شوند. به طوری که در پایان دوره با مشاهده یک نمونه از بی مهرگان آبزی بتوانند تشخیص دهند از کدام خانواده و جنس می‌باشد.

 12.      آزمایشگاه جیره نویسی غذای آبزیان:

      در این آزمایشگاه دانشجویان با مواد غذایی مختلف، منشا و محتوای مواد مغذی آنها آشنا گردیده و با استفاده از این اطلاعات، نحوئه تنظیم جیره‌های غذایی متعادل با رعایت اصول جیره­نویسی به آنها آموزش داده می‌شود. روش های جیره نویسی شامل انواع  روش های دستی و محاسباتی و استفاده از نرم افزارهای جیره­نویسی خواهد بود. جهت فراگیری بیشتر، دانشجویان بطور عملی جیره­ای متناسب با احتیاجات غذایی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان نوشته و با استفاده از مواد غذایی تهیه شده و دستگاه پلیت زن اقدام به تهیه پلیت می­نمایند. دانشجویان در این عملیات از یک کارخانه تهیه خوراک ماهی نیز بازدید می‌کنند. 

13.     آزمایشگاه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی: 

     در این آزمایشگاه دانشجویان با انواع گونه­های ماهیان گرمابی پرورشی ایران و شرایط پرورش، کیفیت آب مورد نیاز، نوع تغذیه و نحوه غذادهی آنها آشنا می‌گردند. علاوه بر این جهت فراگیری روش تکثیر مصنوعی این ماهیان بطور عملی اقدام به تکثیر ماهی طلایی که از نظر بیوتکنیک تکثیر  مشابه ماهیان پرورشی گرمابی است می‌نمایند. مراحل رشد جنینی بوسیله مطالعات میکروسکوپی بروی تخم­های حاصله تا رسیدن به لارو صورت گرفته و دانشجویان این مراحل را یاد می­گیرند.

 جهت آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با چگونگی تکثیر و انکوباسیون تخم ماهیان گرمابی، بازدید  علمی چند روزه­ای از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی بعمل می­آورند. 

14.آزمایشگاه جیره نویسی غذای آبزیان:

      در این آزمایشگاه دانشجویان با مواد غذایی مختلف، منشا و محتوای مواد مغذی آنها آشنا گردیده و با استفاده از این اطلاعات، نحوئه تنظیم جیره‌های غذایی متعادل با رعایت اصول جیره­نویسی به آنها آموزش داده می‌شود. روش های جیره نویسی شامل انواع  روش های دستی و محاسباتی و استفاده از نرم افزارهای جیره­نویسی خواهد بود. جهت فراگیری بیشتر، دانشجویان بطور عملی جیره­ای متناسب با احتیاجات غذایی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان نوشته و با استفاده از مواد غذایی تهیه شده و دستگاه پلیت زن اقدام به تهیه پلیت می­نمایند. دانشجویان در این عملیات از یک کارخانه تهیه خوراک ماهی نیز باردید می‌کنند. 

15.آزمایشگاه تکثیر و پرورش  ماهیان زینتی:

در این آزمایشگاه دانشجویان با طراحی و ساخت اکواریوم، شناسایی وسایل مورد نیاز برای برقراری اکواریوم، آماده کردن آکواریوم ار نظر نور، گرما تهویه و ...، تزئین آکواریوم، آماده سازی غذا برای ماهیان تزیئنی، شناسایی تعدادی از گیاهان، جانوران پست و ماهیان تزئینی مورد استفاده در آکواریوم ها.   

16.     آزمایشگاه بیماریها و انگل‌های ماهی:

   عملیات این درس شامل دو قسمت می‌باشد 1- عملیات  آزمایشگاهی، 2- بازدید از کارگاه های مزارع پرورش ماهی در آزمایشگاه طی 10 جلسه دانشجویان با تشریح ماهیان سردآبی و گرم آبی با تأکید بر بیماریها – جداسازی انگل‌های تک یاخته‌ای ، منوژن، دیژن، سستود، آکانتوسفال و ترماتود از قسمتهای مختلف ماهی و همچنین روش فیکس کردن، شناسایی آنها و کشت باکتری ها و آنتی بیوگرام و تشخیص باکتری ها گرم مثبت و منفی آشنا می‌گردند.

 در بازید از کارگاه ها و مزارع که شامل بخش سردآبی و گرم آبی می‌باشد. دانشجویان با نقاط بحرانی کارگاه ها از نظر احتمال شیوع بیماری ها و راه های نفوذ انگل ها آشنا می‌گردند.

 

 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 3438