سه شنبه 6 اسفند 1398   12:54:10
معرفی افراد

1395/9/21 يكشنبه

حشمت الله رضایی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355450

تلفن داخلی: 440

حشمت الله رضایی
تعداد بازديد اين صفحه: 2051