سه شنبه 6 اسفند 1398   13:39:29
معرفی افراد

1394/6/17 سه شنبه

دکتر علیرضا ایلدرمی

سمت: سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355330

تلفن داخلی: 430


اطلاعات بیشتر:
صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Aildoromi/

دکتر علیرضا ایلدرمی
تعداد بازديد اين صفحه: 8229