دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
شنبه 23 آذر 1398   20:54:55
 
اخبار و اطلاعیه ها
1398/8/26 يكشنبه فراخوان مناقصه عمومی بیمه تکمیلی خدمات درمان
آگهی مناقصه

دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی بیمه تکمیلی خدمات درمان شماره 2098000050000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 2 آذر1398می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 09 آذر 1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 19 آذر 1398

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ 20 آذر 1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت

الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339941

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 8519376

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 689

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved