دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
چهارشنبه 5 تير 1398   09:33:35
 
اخبار و اطلاعیه ها
1397/10/17 دوشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه

 1ـ موضوع مناقصه : عبارت است از خرید:

الف ) کابل پروتودور 6 /0 - 1  کیلوولت مسی NYY300 * 1 میلیمتربه مقدار 2800 متر طول 

ب) کابل آلومینیومی 185*1 میلیمتری شیلددار مسلح به مقدار 700 متر طول

دستگاه مناقصه گزار : دانشگاه ملایر

 مهلت دریافت اسناد :  ازتاریخ 17 دی 97 لغایت   26 دی 97

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه  350000000 ریال (سیصدو پنجاه میلیون ریال) می باشد

 محل دریافت اسناد :

سامانه ستاد به نشانی : http://setadiran.ir  شماره آگهی:  200970050000007 مورخ 17 دی 97

مهلت و محل تحویل پیشنهادات :

آخرین مهلت تحویل ضمانت نامه تا ساعت  14 روز شنبه  مورخ 6 بهمن 97 و محل تحویل ضمانت شرکت در مناقصه، دبیرخانه دانشگاه ملایر به آدرس ملایر کیلومتر 4 جاده اراک دانشگاه ملایر صندوق پستی: 95863-65719

ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادات :

ساعت 14روز یک شنبه مورخ 7 بهمن97 ساختمان مرکزی دانشگاه ملایر دفتر معاونت اداری و مالی

شرایط خاص :

ارائه گواهی تاییدیه صلاحیت از توانیر و استاندارد الزامی است. 

خرید بصورت اوراق با سررسید 25 شهریور 99 می باشد . 

مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرس سامانه ستاد و ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند.

  

دانشگاه ملایر

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 808

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved