دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   16:43:40
 
اخبار و اطلاعیه ها
1397/1/26 يكشنبه آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
آگهی مناقصه

دانشگـاه ملایر در نظـر دارد: امورخـدمـات عمومی و نظـافـتی سـاختمـان‌هـای اداری و آمـوزشی و کارگاهها را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

 لذا از پیمانکاران متقاضی دعوت به عمل می‌آید ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشارآگهی جهت بازدید از محل به دانشگاه ملایر به مدیریت امور عمومی دانشگاه مراجعه و سپس برای دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 4 اردیبهشت 97 به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

1- جهت شرکت در مناقصه امورخدماتی می بایست مبلغ 292000000 (دویست و نود و دو میلیون) ریال چک بین بانکی در وجه دانشگاه یا ضمانت نامه بانکی را به همراه سایر مدارک تحویل نمایند.

2- تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز.

3 -تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت به دفتر معاونت توسعه دانشگاه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 97 می‌باشد.

4- بازگشایی پاکت ها در روز شنبه تاریخ 8 اردیبهشت 97 بررسی و نتیجه در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

5- دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

6- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

 

 روابط عمومی دانشگاه ملایر

 

فايلها
پاکت هاي الف ، ب ، ج.pdf 186/463 KB
شرايط مناقصه امور خدمات ‌ عمومي‌ ، سال 97دانشگاه ملاير.pdf 443/473 KB
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1504

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved