دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
دوشنبه 25 تير 1397   12:55:57
 
اخبار و اطلاعیه ها
1396/5/15 يكشنبه مناقصه و مزایده های های عمومی دانشگاه ملایر

 شرایط عمومی مناقصه و مزایده دانشگاه ملایر

مناقصه و مزایده های های عمومی دانشگاه ملایر

1- اجاره غذاخوری جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا

2- سرویس و نگهداری تاسیسات

نام دستگاه : دانشگاه ملایر

 نشانی دستگاه : ملایر کیلومتر 4 جاده ملایر اراک کد پستی: 95863-65719

تلفن و نمابر: 33339944
1- مزایده‌ اجاره غذاخوری:

اجاره غذاخوری ها جهت خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا در سطح دانشگاه به شرح مندرج در اوراق

الف) غذاخوری دانشگاه

ب) غذاخوری دانشکده عمران و معماری

سایر شرایط

·                  استاندارد و شاخص های الزامی مواد غذایی در غذاخوری دانشگاه و دانشکده پیوست شماره یک

·                  آیین نامه بهداشتی غذا خوری دانشگاه و دانشکده پیوست شماره دو

·                  فهرست جرایم و تخلفات قرارداد خرید.غذاخوری دانشگاه و دانشکده پیوست شماره سه

·                  آنالیز غذای دانشجویی در غذاخوری دانشگاه و دانشکده پیوست شماره چهار


2- واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه به شرح مندرج در اوراق مناقصه.

لیست حداقل ابزارآلات مورد نیاز موجود در کارگاه


3- فرم طراحی شده به منظور نصب برروی پاکات ارسالی الف ،ب و ج


4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و مزایده:

ردیف

نوع پیمان

مبلغ ضمانت

 مهلت شرکت

 محل تحویل پیشنهاد

روزبازگشایی پاکت

1

اجاره غذاخوری دانشگاه

380000000 ریال

4 شهریور 1396

دفتر معاون توسعه و پشتیبانی

5 شهریور 96 –ساعت 10 صبح

2

اجاره غذاخوری دانشکده

240000000 ریال

4 شهریور 1396

3

نگهداری تاسیسات

170000000 ریال

4 شهریور 1396

 

5. آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده و بسته‌های پیشنهادی به دانشگاه: 10 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان می‌باشد. (پایان وقت اداری روز شنبه، مورخ 4 شهریورماه 1396)

6. متقاضیان می‏بایست پاکت‏های دربستۀ خود را مطابق شرایط عمومی اعلام‌ شده، به نشانی فوق‏الذکر، تحویل دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه نمایند.

 7. علاقه‌مندان جهت دریافت اسناد و اوراق مناقصه‌ها و مزایده‌ها، می‏توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.malayeru.ac.ir مراجعه نمایند.


 
مدارک لازم مناقصه و مزایده:

1. ارائه اوراق و فرم‌های قبول شرایط عمومی و خصوصی با مهر و امضای متقاضی.

2. ارائه قیمت پیشنهادی به صورت دقیق، خوانا و کامل نمودند فرم‌های اعلام قیمت مربوط به مناقصه یا مزایده با مهر و امضای متقاضی.

3. ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک تضمینی بانکی معتبر (صادر شده توسط بانک و به نام دانشگاه ملایر) به درخواست شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی جهت شرکت در مناقصه یا مزایده معادل مبلغ اعلام شده در جدول مناقصه یا مزایدۀ مربوطه.

4. ارائه تأئیدیه صلاحیت از وزارت کار و تامین اجتماعی، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات در خصوص تغییرات و دارندگان حق امضا کلیه مدارک مربوط به سوابق کاری و تخصصی و زمینه‌های فعالیت از سازمانهای مختلف.(فتوکپی مدارک برابر اصل گردد.)

سایر شرایط عمومی:

1. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد دانشگاه باقی خواهد ماند و سپردة سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برندة مناقصه یا مزایده ، با درخواست رسمی شرکت کننده قابل استرداد خواهد بود.

2. حداکثر مدت بررسی پیشنهادها و تعیین برندة مناقصه و مزایده و ابلاغ آن، یک هفته پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون خواهد بود.

3. دانشگاه در مورد رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است، لذا شرکت در مناقصه یا مزایده و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان در بر نخواهد داشت .

4. دانشگاه پیشنهادات مبهم، مشروط، با قیمت غیرواقعی به تشخیص مزایده گذار، بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد را بررسی نخواهد نمود.

5. عدم مراجعه برندگان (نفر اول و دوم) به ترتیب اولویت حداکثر تا یک هفته پس از اعلام نتایج در سایت دانشگاه ، برای انجام موضوع مناقصه یا مزایده، بعنوان امتناع از انجام معامله محسوب شده، و مبلغ سپرده ایشان برحسب مورد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

6. برنده مناقصه یا مزایده حق واگذاری موضوع مناقصه یا مزایده را به غیر ندارد.

7. شرکت کنندگان در مناقصه و مزایده لازم است پیشنهاد و مدارک و اوراق مناقصه یا مزایده را تا پایان وقت اداری روز شنبه ساعت 14 ،مورخ 4 شهریور ماه 1396، به دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه تحویل نمایند.

8. پیشنهادهای واصله به تفکیک نوع خدمات در دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه با حضور اعضای دائمی کمیسیون مناقصه و مزایده باز و قرائت و نتیجه بررسی‌ها و ابلاغ مصوبات کمیسیون حداکثر یک هفته پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون خواهد بود.

9. چنانچه برای برندة مناقصه یا مزایده، منع قانونی وجود داشته باشد، هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپردة ایشان به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

10. هزینه‌های ناشی از آگهی مزایده، به عهده برندگان خواهد بود.

 نحوه اعلام قیمت پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه یا مزایده:

1. شرکت کنندگان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت در بسته به شرح زیر تسلیم نمایند:

ü                 پاکت الف) سپرده شرکت در مناقصه و مزایده براساس شرایط عمومی مناقصه و مزایده عمومی دانشگاه؛

ü                 پاکت ب) مدارک مثبتۀ لازم جهت تعیین صلاحیت شرکت کننده: تأیید اوراق مناقصه یا مزایده و شرح کار مربوطه، سوابق فعالیت‌ها، اساسنامه شخص حقوقی و تصویر کارت ملی شخص حقیقی، استاندارهای موجود در صورت لزوم و غیره.

ü                 پاکت ج) فرم تکمیل شده شرکت در مناقصه یا مزایده که در آن قیمت پیشنهادی برحسب نوع فعالیت خدماتی براساس شرح کار مربوطه به ریال و مشخص درج شده باشد.

تبصره: نصب فرم طراحی شده بروی پاکات ارسالی الف ،ب و ج الزامی است (دریافت از سایت دانشگاه)

 اینجانب................................. مدیر عامل شرکت / شخصیت حقیقی ........................ متقاضی انجام فعالیت خدماتی .................................................. با مطالعة دقیق و اطلاع کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه و مزایده حاضر، مایل به شرکت در مناقصه یا مزایده ....................................... هستم.

مهر و امضاء مدیر عامل / شخصیت حقیقی و تاریخ

آدرس دقیق متقاضی :

تلفن جهت تماس با متقاضی:

 

 

 

فايلها
پاکت الف.pdf 124/313 KB
پاکت ب.pdf 138/282 KB
پاکت ج.pdf 122/283 KB
تاسيسات967-96.zip 693/483 KB
غذا خوري 97-96.zip 3/77 MB
بیشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1452

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved