اخبار و اطلاعیه ها
1397/12/20 دوشنبه ارتقاء مرتبه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ملایر
اخبار دانشگاه ملایر

در نشست هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی سینا که روز دوشنبه 20 اسفند 1397 برگزار گردید، اعضاء محترم هیأت ممیزه پس از بررسی های تخصصی انجام شده به ارتقاء سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر، دکتر فرشید میرزائی (گروه ریاضی) از دانشیاری به استادی و دکتر شهریار مهدوی (گروه مهندسی علوم خاک) و دکتر اعظم خلیلی (گروه مهندسی برق) از استادیاری به دانشیاری رای مثبت دادند.

ضمن عرض تبریک به ایشان، توفیقات روز افزون اساتید دانشگاه ملایر را از خداوند متعال مسألت داریم.

 

 

دکتر فرشید میرزائی

   

دکتر شهریار مهدوی

  

دکتر اعظم خلیلی


دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ملایر