شنبه 5 بهمن 1398   11:40:47
معرفی کارکنان

1393/9/1 شنبه

دکتر رشید رضایی

سمت: معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن محل کار: 33339944

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir

دکتر رشید رضایی
بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 11009