پنجشنبه 21 فروردين 1399   01:37:45
معرفی کارکنانبیشتر

1393/9/1 شنبه

دکتر رشید رضایی

سمت: معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن محل کار: 33339944

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir

دکتر رشید رضایی
تعداد بازديد اين صفحه: 11395