دوشنبه 18 فروردين 1399   03:28:03
معرفی کارکنان
دکتر خسرو سایوند
دکتر محمد پیری
غلامرضا فارسی
معصومه باقری
دکتر آرش بابایی
جلال رحیمی
علی سوری نیا
دکتر عباس خاکپور
دکتر محمدرضا الیاسی
امیرحسین ناصرپور
سید علی میرشاه ولد
حامد چگینی
دکتر امید چترآبگون
داود صلواتی
مجید جباری
 • مجید جباری
  رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان
رضا جعفری
 • رضا جعفری
  کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر
دکتر سید سجاد کاظمی
زهره قیاسوند
فاطمه سلگی
 • فاطمه سلگی
  کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی
رضا فرپور
 • رضا فرپور
  کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
مهدی غیاثوندان
اکبر کرمی
احسان ابراهیمی
حسین منصوری
علیرضا زند عباس آبادی
مسعود دائمی
رضا زمانی
 • رضا زمانی
  کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب
1
تعداد بازديد اين صفحه: 81310