پورتال دانشگاه ملایر :: مدیریت امور دانشجویی

دوشنبه 18 فروردين 1399   04:02:10
نظر سنجی
به نظر شما طرح دو غذایی نمودن منوی شام چه فوایدی دارد؟
   
ایجاد رضایتمندی در دانشجویان
افزایش سلامت جسمی و روحی دانشجویان
ایجاد تنوع غذایی
هر سه مورد


آیا با ادامه این طرح در ترم جدید موافقید؟
   
بلی
خیر


درباره امور دانشجویی

اهداف و برنامه های مدیریت امور دانشجویی

ü        نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ادارات تابعه

ü        اجرای خط مشی های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی

ü        رعایت مصوبات انضباطی دانشجویان

ü        فراهم نمودن وسایل رفاهی دانشجویان و ایجاد رغبت در آنان در شرکت فعالانه امور دانشجویی

ü        ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی و خدماتی  دانشجویی به منظور هرچه مفیدتر کردن آنها

ü        شرکت در سمینارها ، کمیته ها و کنفرانسهای مربوط به امور دانشجویی و پیشنهاد نظرات اصلاحی در بهبود کار

ü        تهیه و تدارک و نظارت بر پخت غذای دانشجویان با توجه به آمار غذایی آنها

ü        تنظیم برنامه ئ نظارت و کنترل کیفیت و کمیت مواد غذایی و غذای دانشجویان

ü        ایجاد هماهنگی در اجرای امور رستورانها از قبیل نحوه فروش ژتون غذا ، بهداشت و تنظیف غذا و سلف سرویسها و برنامه غذایی                   

 

فایل هابیشتر
امکانات دانشجویی و رفاهیبیشتر